ЕДНА ИНДУСТРИЈА
КОМПЛЕТНА СОЛУЦИЈА

Проектот е поддржан од :

Добредојдовте на Официјалната веб страна на СВАРОГ ДООЕЛ

Нашето друштво СВАРОГ ДООЕЛ Прилеп, се занимава со услуги, производство, дизајн и машинска обработка на различни машински компоненти и производи од метал (железо, алуминиум, бакар, месинг, алатни челици и др.), материјали од пластика, бакелит, плексиглас, и други материјали.

Нашиот пристап и посветеноста на целокупниот тим ни обезбеди капацитет и можност постојано да развиваме и да нудиме нови производни и услужни решенија согласно барањата на сите идни потенцијални клиенти.

Што Нудиме !!!

Машински делови

Производство, дизајн и машинска обработка на различни машински компоненти и производи од метал.

Стругање_Метал

ЦНЦ стругање и глодање на ЦНЦ Машини, Сечење (гравирање и сл.) на Хибриден ласер, општи драрски работи