Изработка на штанц форми за печатарска и текстилна индустрија

Изработка на штанц форми за печатарска и текстилна индустрија

Изработуваме штанц форми за сите видови штанц машини кои користат рамни штанц форми за штанцовање на хартија, картон, текстил.

За основа на штанците користиме панели од бреза со дебелина најчесто од 18мм.

Виткањето на ножевите се врши со автоматски бендер машина и разни помошни рачни машини.