Услуги

Стругање, ЦНЦ Стругање

Нашите активности и услуги поточно опфаќаат: 

Глодање, ЦНЦ Глодање

Нашите активности и услуги поточно опфаќаат: 

Брусење

Нашите активности и услуги поточно опфаќаат: 

CO2 ласер ( Сечење, Гравирање)

Нашите активности и услуги поточно опфаќаат: 

Изработка на штанц форми за печатарска и текстилна индустрија

Изработуваме штанц форми за сите видови штанц машини кои користат рамни штанц форми за штанцовање на хартија, картон, текстил.

За основа на штанците користиме панели од бреза со дебелина најчесто од 18мм.

Виткањето на ножевите се врши со автоматски бендер машина и разни помошни рачни машини.

Сервис на хидраулични клипови

Нашите активности и услуги поточно опфаќаат: