ЗА НАС

КОИ СМЕ И ШТО РАБОТИМЕ

Нашето друштво СВАРОГ ДООЕЛ Прилеп, се занимава со услуги, производство, дизајн и машинска обработка на различни машински компоненти и производи од метал (железо, алуминиум, бакар, месинг, алатни челици и др.), материјали од пластика, бакелит, плексиглас, и други материјали.
Нашите активности и услуги поточно опфаќаат: ЦНЦ стругање и глодање на ЦНЦ Машини, Сечење (гравирање и сл.) на Хибриден ласер, општи драрски работи (стругање и глодање) на универзали дребонзи и фрези, Брусење, Гравирање, Штанцање на преса, Термичка обработка, Машино-браварски услуги, заварување и останати слични машински работи и услуги.

Значајно е да се напомене дека нашите клиенти генерално се странски инвестиции кои ги пласираат своите финални производи исклучиво за извоз и се во најрентабилните и најзначајните компаниии во Прилеп.

Друштвото за тие цели ангажира техничари, дизајнери и инжинери со соодветно искуство кои на своите комитенти покрај производство, дизајн и машинска обработка на специјалните компоненти, им нудат техничка поддршка и унапредување на сите процеси од нивното производство и работа.

Нашиот пристап и посветеноста на целокупниот тим ни обезбеди капацитет и можност постојано да развиваме и да нудиме нови производни и услужни решенија согласно барањата на сите идни потенцијални клиенти.

Бројките зборуваат
за нас

продукти
0
години искуство
0
завршени проекти
0